Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu:

HARVEY NORMAN CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080541063 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 8.231.600,00 kuna Žiro račun: HR35 2360 0001 1022 30334, SWIFT: ZABAHR2X MB: 080541063, OIB: 97757193486 Email adresa: info@harveynorman.hr; info telefon: 01 55 66 200 *Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

  Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i trgovačkog društva Harvey Norman d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj“) vezano uz valjanost ugovornog odnosa prema Kupcu, oglašavanje, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Prodavatelj nudi, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora i povrat robe i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (https://www.harveynorman.hr).

Na uvjete poslovanja primjenjuju se važeći Zakon o zaštiti potrošača, važeći Zakon o elektroničkoj trgovini, važeći Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

OPĆI UVJETI A) VALJANOST OPĆIH UVJETA A.1.) Opći uvjeti primjenjuju se između Kupca i trgovačkog društva Harvey Norman d.o.o. (dalje u tekstu: "Prodavatelj“), vezano uz naručivanje proizvoda od strane Kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „harveynorman.hr“). A.2.) Kupac je svaka fizička osoba koja je posjetitelj harveynorman.hr i koja Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom, e-bankingom ili naruči proizvod plaćanjem po pouzeću. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Za pravne osobe se primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima. A.3.) Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i Kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem harveynorman.hr regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici harveynorman.hr.. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu. A.5.) Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i Kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i Kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i Kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum. C) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na fizičke osobe, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju Kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni. D.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

E) OGLAŠAVANJE

E.1.) Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije. E.2.) Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, fotografija i ažuriranja stranica. E.3.) U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Prodavatelj koristi uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google Search, te Google Display mrežu kupaca koji su već posjetili harveynorman.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama - oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu. E.4.) Proizvodi na harveynorman.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni. Kupnja takvog proizvoda moguća je samo u fizičkoj trgovini. E.5.) Putem harveynorman.hr Kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja. Istaknute redovne i akcijske cijene na harveynorman.hr mogu odstupati od cijena u trgovini Prodavatelja. E.6.) Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Fotografije su isključivo ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih kupci vide na zaslonu svog monitora. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda. E.7.) Ukoliko zbog greške ili previda cijena objavljena na harveynorman.hr nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu. Također u tom slučaju Prodavatelj zadržava pravo da Kupca informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Kupcu pruži priliku da potvrdi ili otkaže svoju narudžbu. Ukoliko traženi proizvod nije dobavljiv Prodavatelj će u najkraćem roku obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

F) NARUČIVANJE PROIZVODA

F.1.) Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na harveynorman.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb "dodaj u košaricu" te isti na taj način dodati svojoj košarici. F.2.) Proizvode mogu naručiti registrirani i neregistrirani Kupci. Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna. Prilikom registracije Kupac kreira korisničko ime i zaporku. Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Registrirani i neregistrirani Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine. F.3.) Klikom na gumb "Zaključi kupovinu" Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu. F.4.) Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima. F.5.) Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem harveynorman.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem. F.6.) U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno ili telefonski obavijestiti Kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni iznos. F.77.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove). F.8.) Za proizvode koji nisu na zalihi, te ih je potrebno naručiti od dobavljača, Kupac treba uplatiti minimalno 30% iznosa kupovine u obliku predujma. Ukoliko Prodavatelj ne ispuni ugovor, dužan je vratiti Kupcu uplaćeni predujam na temelju važećih propisa. F.9.) Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

G) POTVRDA PRODAVATELJA

G.1.) Potvrda o primitku narudžbe Kupca, koju Kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem harveynorman.hr, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja. G.2.) Prihvat narudžbe Kupca od strane Prodavatelja uslijedit će jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane Kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe Kupca. G.3.) Narudžba Kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja: - kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe\, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja\, o čemu će Kupac biti obaviješten telefonskim putem ili posebnom elektroničkom porukom. - kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku\, o čemu će Kupac biti obaviješten telefonskim putem ili posebnom elektroničkom porukom. U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem harveynorman.hr. Istodobno sa potvrdom narudžbe\, Prodavatelj kreira račun koji će dostaviti Kupcu najkasnije zajedno sa isporukom robe. G.4.) Nakon prihvaćanja narudžbe Kupca od strane Prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između Kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

H) OPĆENITO O NAČINU PLAĆANJA

H.1.) Sve navedene cijene na harveynorman.hr istaknute su u hrvatskim kunama (HRK), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga. H.2.) Harveynorman.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima. H.3.) Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju I otkazati narudžbu. H.4.) Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupaca prema Prodavatelju, može teretiti Kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam. H.5.) Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza Kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati Kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza. H.6.) U slučaju da Kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun Prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci...) potrebno je izabrati opciju “predračun” na drugom koraku košarice harveynorman.hr. Rok za uplatu Kupca je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa Prodavatelj će obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

I) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

I.1.) Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama vrši se kroz virtualni POS sustav Hrvatskog telekoma pod nazivom “Pay Way” zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Putem harveynorman.hr plaćanje je moguće kreditnim i/ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama Kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos Narudžbe. Više o načinima plaćanja pročitajte ovdje: https://www.harveynorman.hr/nacini-placanja-web-shop I.2.) Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici Kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju. I.3.) Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i Kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom Kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze Kupca.

J) PLAĆANJE PO POUZEĆU

J.1.) Kod plaćanja kupljene robe po preuzimanju pošiljke, Kupac plaćanje može izvršiti isključivo gotovinom prilikom dostave.

K) PLAĆANJE POKLON BONOVIMA HARVEY NORMAN

K.1.) Poklon bonovima izdanim u trgovini Harvey Norman nije moguće plaćati putem harveynorman.hr.

L) DOSTAVA

L.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi Kupca poslane putem harveynorman.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. L.2.) Okviran rok isporuke artikala koji su na zalihi, iznosi od 3 do 10 radnih dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s Kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača. L.3.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe. L.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je Kupac naznačio, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac. L.5.) U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom L.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem, Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik Kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova. L.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji robu isporučuje. Kupac je dužan odbiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja. L.7.) Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu pregledati po vanjskoj ambalaži prilikom preuzimanja od dostavne službe, te obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. L.8.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja Kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane Kupca. L.9.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove). L.10.) U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje. L.11.) Detaljnije informacije o dostavi su dostupne u dokumentu Uvjeti dostave internet trgovine Harvey Norman.

M) DODATNE USLUGE

M.1.) Usluga montaže dostupna je na području grada Zagreba. U napomeni je potrebno napisati: “potebna je montaža”, a mi ćemo Vas naknadno kontaktirati putem telefona ili maila o cijeni i slobodnim terminima. M.2.) Usluga unosa proizvoda u objekt naplaćuje se po cjeniku. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja unaprijed da je usluga unosa u objekt potrebna ili putem napomene na drugom koraku košarice ili pismenom obavijesti na elektroničku poštu Prodavatelja: info@harveynorman.hr.

M) GARANCIJA/JAMSTVO

N.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom Kupcu nakon kupovine, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu ili računu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. U slučaju kupnje dodatnog jamstva – tzv. Zaštite plus, takvo dodatno jamstvo odnosno garancija vrijedi onoliki rok koliki je Kupac sa Prodavateljem ugovorio, a počinje teći od trenutka kada završava tvorničko jamstvo. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima Kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda. N.2.) Jamstveni uvjeti počinju s danom kreiranja računa za naručenu robu, te Prodavatelj jamči Kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, pod uvjetom da se Kupac pridržava uputstva za uporabu. Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na zahtjev Kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s Prodavateljem. N.3.) Svi električni uređaji dolaze s jamstvenim listom koji sadrži popis ovlaštenih servisera, dok za netehničke proizvode, Kupac svoja prava ostvaruje računom. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima i Direktivama EU o zaštiti potrošača. N.4.) Ako je Kupac uredno obavijestio Prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema Kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (I) uklanjanje nedostatka, (II) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (III) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (IV) omogućiti raskid ugovora. N.5.) Nakon isteka roka jamstva proizvoda Prodavatelj više ne odgovara za nedostatke. N.6.) Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom Kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.

O) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

O.1.) Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe ne navodeći za to razloge, jednostrano , raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid ispunjavanjem online obrazca ili slanjem obrasca putem elektroničke pošte na info@harveynorman.hr ili poštom na adresu Prodavatelja: Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 09 do 17 sati, i to na telefon: (0800 024 026). O.2.) Predmetni rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi obavijest. O.3.) Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest. O.4.) Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu s koje je poslana bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. OQ.53.) Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Povrat plaćenog izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Kupcu bude vraćena. O.64.) Kupac u slučaju odbijanja primitka robe snosi i troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za troškove dostave i povrata robe. O.7) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s važećim Zakonom o zaštiti potrošača. O.8.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta To znači, Prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se Kupac koristio prilikom plaćanja, a Kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja. U slučaju plaćanja robe gotovinom po pouzeću, povrat sredstava izvršava se na tekući račun kupca.O.9.) Kupac je sukladno važećim Zakonom o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. O tome će potrošač biti obaviješten. O.9.) Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim važećim Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je: – ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena; – predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora; – predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu; – predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima – predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke (igrice, vrijednostni bonovi i pretplate).

P) OSTALO

P.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, i sl.). P.2.) Kupac svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte: info@harveynorman.hr ili u prodajnom salonu iz kojeg je proizvod isporučen. Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se sukladno važećim Direktivama EU o pravima potrošača, Zakonom o zašiti potrošača i važećim Zakonom o obaveznim odnosima. Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati. P.3.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava harveynorman.hr. P.4.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena. P.5.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na harveynorman.hr. P.6.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni. P.7.) Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način. Kako se riješiti EE otpada? Ako niste u blizini naših dućana, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište. Više informacija o vrstama EE otpada možete naći ovdje: http://www.ee-otpad.com/sakupljanje-ee-otpada.php?gclid=EAIaIQobChMI0ou5prT75QIVDtreCh04zQtdEAAYASAAEgKgIvD_BwE. P.8.) Akcije se međusobno ne zbrajaju.

RJEŠAVANJE SPOROVA

R.1.) Sukladno Uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. R.2.) U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Isprobajte TEMPUR® proizvode u trgovini