Zaštita osobnih podataka

TEMPUR® politika privatnosti prepoznaju važnost prava na privatnost. S podacima pojedinaca postupamo pažljivo i odgovorno, a prilikom obrade poštujemo odredbe Europske uredbe u području zaštite osobnih podataka i Zakon o zaštiti osobnih podataka. Upravitelj osobnih podataka za TEMPUR® u Hrvatskoj je Harvey Norman Croatia d.o.o. , Velimira Škorpika 34,10000 Zagreb.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koje prikupljamo o Vama ako ste korisnik naših usluga, posjetitelj naših poslovnih prostorija odnosno internet stranica, kandidat za zapošljavanje, student, vanjski suradnik, naš partner ili ste se samo prijavili na naš newsletter.

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti i informacije o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Ova Obavijest o obradi podataka primjenjuje se samo na fizičke osobe.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ovu Obavijest pažljivo pročitate.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelji obrade tj. odgovorni smo za obradu Vaših osobnih podataka:
* Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34, 10000 Zagreb * Tel: 01 5566 200 * Fax: 01 5566 201 * E-mail: zop@harveynorman.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:
* E-mail: vborkovic@harveynorman.hr

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše podatke? Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Obavijesti (ili u svrhe koje su u skladu s tim svrhama) i to isključivo u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

 1. Svrhe za koje ćemo obraditi Vaše osobne  podatke:
 • Dostava robe, preuzimanje robe u skladištu: isporuka robe u skladištu i dostava robe na odabranu adresu, interna komunikacija unutar društva, ispunjavanje zakonskih obveza;
 • Osobe koje su obuhvaćene video nadzorom: osiguravanje privatnih prostora i imovine od otuđivanja.
 • Osobe, koje su pokušale neovlašteno odnijeti blago iz trgovine: uvažavanje tužbenih zahtjeva, učešće u postupcima, kazneni progon.
 • Newsletteri i ostale marketinške aktivnosti: komunikacija s vama bilo kojim putem (uključujući elektronskom poštom, telefonom, tekstualnim porukama, društvenim mrežama, postovima ili osobno), obavještavanje o novostima i mogućim prilikama za koje ste možda zainteresirani.
 • Naše internetske stranice: djelovanje naših internetskih stranica i upravljanje istima, pružanje sadržaja, prikazivanje oglašavanja i ostalih informacija, komunikacija i interakcija s vama putem naših stranica, sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, unaprjeđenje našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva;
 • Osobe, koje podnesu prigovor, reklamaciju odnosno uvažavaju garanciju te super jamstva: osiguravanje kvalitete sukladno zakonom i zaštita potrošača.
 • Sudionici i pobjednici nagradne igre: vođenje podataka o pobjednicima nagradne igre i ispunjavanje zakonskih obaveza.
 • Stranci, koji uvažavaju povrat PDV-a: povrat PDV-a i ispunjavanje zakonskih obaveza.
 • Aktivnosti vezane za regrutiranje kandidata za zapošljavanje: regrutiranje i pronalaženje kandidata za određeno radno mjesto, obavljanje provjera osobnih informacija.
 • Studenti koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara: obrađivanje podataka za svrhe plaćanja studentima za rad.
 • Kontakti i zaposlenici kod (potencijalnih) poslovnih partnera: sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, provođenje procesa sprječavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon sklapanja / suradnje s određenim entitetom.
 1. Pravne osnove na temelju kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

a) Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora Osobne podatke koje nam pružite putem ponuda za sklapanje ugovora, samog ugovora i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu provođenja procesa sprečavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon sklapanja / suradnje s Vama.

Temeljem Vaših narudžbi komuniciramo s vama vezano uz ugovor, provjeravamo transakcije, kao i kontroliramo kvalitetu putem odgovarajuće dokumentacije, odgovaramo na pritužbe, prigovore, reklamacije, pohvale, jamstva i ostale postupke vezane uz dobru reputaciju.

Ako ste kandidat za zapošljavanje Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe odvijanja natječajnog postupka. Tijekom natječajnog postupka Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe procjena molbi za posao i zapošljavanja na otvorenim pozicijama.

U slučaju da sudjelujete u nagradnoj igri Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe provedbe nagradne igre i komuniciranja sa sudionicima u vezi s provedbom nagradne igre.

b) Ispunjavanje zakonskih obveza Osim za stvarno ispunjenje (pred)ugovornih obveza, vaše podatke obrađujemo i u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Kao i svi ostali subjekti koji djeluju u poslovnoj sferi, i mi podliježemo nizu zakonskih obveza. Osobni podaci obrađuju se u svrhe provjere identiteta i dobi, poštivanja obveza kontrole i obavješćivanja prema poreznom pravu, arhiviranja podataka u svrhu zaštite i sigurnosti podataka, kao i u svrhe revizije od strane poreznih savjetnika/revizora, fiskalnih i drugih tijela vlasti.

c) Legitimni interesi Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih zahtjeva (npr. iznos neplaćenog blaga iz trgovine ili drugog objekta) i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca („razgovarajte sada“).

Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprječavanja prijevara i kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine (npr. obrada podataka putem videonadzora koja se provodi za svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu naših osoba i imovine).

d) Privola Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera). Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je Vaša cijenjena privola za obradu osobnih podataka.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?“.

Ako ćemo Vaše osobne podatke namjeravati dodatno obrađivati u svrhu koja je različita od one za koju smo ih prikupili, prije te dodatne obrade pružiti ćemo Vam sve propisane informacije o toj drugoj svrsi.

3)  Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo? Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je opisano. Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:
* Dostava robe, preuzimanje robe u skladištu: ime, prezime, adresa, broj telefona, podaci o artiklu i uslugama (naziv artikla, količina, maloprodajna vrijednost uređaja isl.), podaci o kupnji (broj računa, datum računa isl.), e-mail, podaci za optimizaciju dostave (npr. adresa, kat dostave). * Osobe koje su obuhvaćene video nadzorom: broj kamere, pozicija, vrijeme, snimka, datum. * Osobe, koje su pokušale neovlašteno odnijeti blago iz trgovine: ime, prezime, broj osobne iskaznice, adresa, datum, trgovina, otuđeni predmeti (naziv artikla, komada, cijena, ukupan iznos), cjelovit opis tijeka događaja, prijava policiji, potpis. * Newsletteri i ostale marketinške aktivnosti: ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresa, datum registracije, datum i vrijeme otvaranja newslettera, podatak o interesnoj skupini. * Naše internetske stranice: ime, prezime, adresa, grad, e-mail, telefon, napomena, adresa dostave, način plaćanja, način otpreme. * Osobe, koje podnesu prigovor, reklamaciju odnosno uvažavaju garanciju te garanciju za zaštitu plus: ime, prezime, adresa, kupljeni proizvod, šifra artikla, artikal, datum početka jamstva, vrijednost artikla, broj računa, broj godina, početni datum jamstva, krajnji mjesec kad jamstvo završava, podaci o transakciji. * Sudionici i pobjednici nagradnih natječaja ili igara: ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, e-mail, porezni broj, naziv nagradne igre, vrsta nagrade, broj telefona, broj računa kupnje. * Stranci, koji uvažavaju povrat PDV-a: ime, prezime, prebivalište/boravište, broj putovnice/osobne iskaznice, naziv države, datum kupnje, iznos isplate, potpis, datum isplate. * Aktivnosti vezane za regrutiranje kandidata za zapošljavanje: podaci iz natječajne dokumentacije ako ih je kandidat naveo: ime, spol, adresa i broj telefona, datum rođenja, fotografija portreta, profesionalna karijera, stručna znanja, podaci o obrazovanju, stručna kvalifikacija i dozvole za obavljanje profesije, poznavanje stranih jezika, pohađani tečajevi za osposobljavanje, status dozvole boravka i radne dozvole, državljanstvo i identifikacijski podaci. U kasnijoj fazi natječajnog postupka (prilikom sastavljanja ugovora): OIB, podaci o banci i računu. * Studenti i učenici koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara / srednjoškolskih ustanova: ime i prezime, OIB, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, prebivalište, odnosno boravište, naziv ugovora ili akta temeljem kojeg osoba radi kod poslodavca, te dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje tih poslova, mjesto rada, datum početka rada, datum prestanka rada, certifikat rada na siguran način. * Kontakti i zaposlenici kod (potencijalnih) poslovnih partnera: šifra, ime, prezime, poslodavac, radno mjesto, adresa, telefon, e-mail, telefax.

 1. Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni? Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, policiji, sudu, poreznom tijelu i drugima.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem marketinških, reklamacijskih, IT i drugih usluga (npr. marketinške agencije, serviseri, pružatelji IT usluga, odvjetnici i dr.).

Kada za obradu Vaših osobnih podataka, sukladno propisima, angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koje će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), mi ćemo na temelju pisanog ugovora angažirati samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

 1. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci? Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim zemljama (zemlje izvan EGP-a).

Ako ćemo Vaše osobne podatke dostavljati primateljima u trećim zemljama to ćemo učiniti samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke? Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Razdoblje čuvanja može biti određeno također vremenom trajanja ugovornog odnosa. Međutim, budući da također podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa. Razdoblja i rokovi za pohranu podataka koji su gore navedeni su do deset godina nakon završetka ugovornog odnosa ili predugovornog pravnog odnosa.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opći rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrđeni su u trajanju od tri do pet godina.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 1. Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka? Kao osoba čije osobne podatke obrađujemo obavještavamo Vas da, uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:
 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podatke
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka isl.) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i te melji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

  8) Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.


U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

 9) Korištenje kolačića (cookies) Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

  10) Što su kolačići i za što ih koristimo? Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete internetske stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići na našoj web stranici nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Treba napomenuti da naša internetska stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

11) Vrste kolačića Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Trajni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Vlastiti kolačići su sa internetske stranice, koje korisnik pregledava, a mogu biti trajni ili privremeni. Internet stranice koriste te kolačiće za pohranu informacija koje će ponovno koristiti, sljedeći put kada korisnik posjeti tu stranicu.

Ostali kolačići dolaze iz drugih, partnerskih, internet stranica (primjerice, koji prikazuju oglase na izvornoj Internet stranici ili koji mjere promet). Treće stranice mogu na ovaj način prikupiti podatke o korisnicima sa različitih internet stranica te ih koriste za različite namjene, od oglašavanja, analitike, pa do poboljšanja svojih proizvoda. Ovi kolačići predstavljaju veći rizik za privatnost korisnika.

Opće uvjete o osobnim podacima trgovačkog društva Harvey Norman d.o.o. možete vidjeti na službenoj stranici Harvey Normana. 

Isprobajte TEMPUR® proizvode u trgovini